Rådgivning på Skandinaviska

Versicherungen für Skandinavier in der Schweiz

Kristian Erik Øvermo

Kristian Erik Øvermo.

Meglere for individ- og gruppeforsikring
Mäklare för individ- och gruppförsäkring
Makler für Einzel- und Gruppenversicherungen

Swiss Prime International AG tilbyr, gjennom Kristian Erik Øvermo, rådgivning på norsk. (Då han har arbetat 10 år i Sverige pratar och forstår han svenska med. Se svensk text nedanför den norska texten).

Siden 2018 har han hjulpet med å forklare hva som er viktig å gjøre, hva som er smart å gjøre og hva som kan vente litt. Med den erfaringen han har kan han på en enkel måte forklare likheter og forskjeller mellom Sveits og Norge.

Swiss Prime International AG gir deg hjelp med det som er nytt for deg - du har en partner som vil holde deg oppdatert om relevante endringer, og vi vil gi deg råd og støtte så lenge du er vår kunde.

Det er viktig for oss å gi deg riktig informasjon slik at du kan ta godt motiverte beslutninger.

Kristian Erik Øvermo har også et aktivt nettverk av tidligere kolleger i Norge, noe som betyr at når/om du flytter hjem finnes det kompetanse tilgjengelig der, hvis du vil utnytte den.

Swiss Prime International AG vil gjerne støtte deg når du ankommer, i årene du bor her og når/om du forlater Sveits.


 

På Swiss Prime International AG arbetar en normann som har bott 10 år i Sverige; Kristian Erik Øvermo.

Sedan 2018 har han gett stöd till de som är nyanlända i Schweiz, han förklarar vad de måste göra, vad som är smart att göra, samt vad som kan vänta lite. Då han har bott både i Norge och Sverige kan han förklara skillnaderna gentemot hur det är i Schweiz och vilka likheter det finns. Genom Swiss Prime International får du hjälp med det som är nytt för dig, du har en partner som uppdaterar dig på relevanta förändringar och du får råd och stöd den dagen du lämnar Schweiz. För oss är det viktigt att erbjuda korrekt information så att alla våra kunder tar väl motiverade beslut.

Kristian Erik Øvermo har också ett aktivt nätverk av f.d. kollegor i både Norge och Sverige, vilket gör att om/när du flyttar hem finns kompetens tillgänglig där, om du skulle vilja använda den. Swiss Prime International AG syftar till att stödja dig när du anländer, under åren du bor här och när/om du lämnar Schweiz.


 

Die Swiss Prime International AG beschäftigt einen Norweger, der 10 Jahre in Schweden lebte. Kristian Erik Øvermo.

Seit 2018 unterstützt er diejenigen, die gerade in der Schweiz angekommen sind, erklärt ihnen, was sie tun müssen, was sehr empfehlenswert ist und was allenfalls ein wenig warten kann. Da er sowohl in Norwegen als auch in Schweden gelebt hat, kann er sämtliche Unterschiede erklären, wie es in der Schweiz ist und welche Gemeinsamkeiten es gibt.

Durch Swiss Prime International erhalten Sie Hilfe bei Neuheiten, Sie haben einen Partner, der Sie über relevante Änderungen auf dem Laufenden hält, und wir beraten und unterstützen Sie am Tag Ihrer Abreise aus der Schweiz. Für uns ist es wichtig, die bestmöglichen Informationen bereitzustellen, damit alle unsere Kunden optimale Entscheidungen treffen können.

Kristian Erik Øvermo hat auch ein aktives Netzwerk von ehemaligen Kollegen in Norwegen und Schweden, dh. wenn Sie nach Hause ziehen, steht Ihnen dort ein kompetenter Partner zur Verfügung, wenn Sie diese nutzen möchten.

Die Swiss Prime International AG möchte Sie bei Ihrer Ankunft, in den Jahren, in denen Sie hier leben und falls / wenn Sie die Schweiz verlassen, unterstützen.

Contact

Kontakt

Tel: +41 41 729 00 70

kristian.overmo@swiss-prime.ch